Szczegóły akcji promocji:

  1. Organizatorem promocji jest Syngenta Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szamockiej 8, 01-748 Warszawa.
  2. Akcja promocyjna skierowana jest do osób (podmiotów) posiadających zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, zajmujących się w ramach prowadzonej działalności uprawą warzyw (odbiorców końcowych produktów Syngenta).
  3. Akcja trwa od 20 stycznia do 30 września 2018 r.
  4. Zasady akcji: kup 10l albo 20l produktu Scorpion, zarejestruj się do 30.10.2018 na stronie www.syngenta-scorpion.pl i wybierz swoją nagrodę.
  5. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych w okresie od 20.01 do 30.09.2018. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Wypełnij formularz

Wybierz nagrodę

Wybierz rozmiary

x
x